Piegāde

Pasūtot preces, Pircējs pieteikumā norāda preces piegādes vietu, kad prece ar kurjera pakalpojumu tiek piegādāta Pircējam.

Priekšmetus izsniedz personai, kuru norāda pasūtījuma veidlapā. Ja norādītā persona nevar savākt preces un preces tika piegādātas uz Pircēja norādīto adresi un saskaņā ar citu Pircēja norādīto informāciju, Pircējam nav tiesību iesniegt pārdevējam sūdzības sakarā ar piegādi nepareizajam subjektam vai citiem piegādes pārkāpumiem.

Preces piegādā pārdevējs vai tā pilnvarots pārstāvis.

Preces piegādā Pircējam termiņā, par ko atsevišķi vienojas pārvadātājs un Pircējs. Latvijā, Lietuvā un Igaunijā pārvadātājs sazinās ar Pircēju, izmantojot tālruņa numuru, ko Pircējs norādījis pasūtījuma veidlapā.

Ja pārdevēja noliktavā nav nepieciešamo preču, Pircēju informē par pasūtīto preču trūkumu un preču piegādes termiņu.

Visos gadījumos Pārdevējs atbrīvo no atbildības par piegādes termiņu pārkāpšanu, ja preces netiek piegādātas Pircējam vai to piegāde tiek aizkavēta Pircēja vainas dēļ vai nepārvaramas varas apstākļu dēļ.

Preču piegādes laikā preci nodod Pircējam, uzrādot rēķinu (konosamentu) vai citu dokumentu, kas reģistrē sūtījumu - pieņemšanu.

Preču piegādes laikā Pircējs kopā ar Pārdevēju vai tā pilnvaroto pārstāvi pārbauda sūtījuma stāvokli. Pēc tam, kad Pircējs ir parakstījis rēķinu vai citu dokumentu, kas reģistrē sūtījuma nodošanu - pieņemšanu, tiek uzskatīts, ka sūtījums tiek nodots pienācīgā stāvoklī. Ja Pircējs paziņo, ka piegādātā sūtījuma iepakojums ir bojāts (saņurcīts, slapjš vai bojāts ārēji citādā veidā), Pircējs nekavējoties atzīmē, ka faktūrrēķinā vai citā dokumentā, kas reģistrē sūtījuma nodošanu - pieņemšanu, un pārdevēja vai tā pārstāvja klātbūtnē sastāda brīvas formas kravas bojāšanas aktu. Ja Pircējs iepriekš minētajā veidā nesastāda brīvās formas kravas bojāšanas aktu, pārdevējs tiek atbrīvots no saistībām pret Pircēju preču bojājuma dēļ, ja šāds bojājums ir radies iepakojuma bojājuma dēļ vai tā rašanās brīdī.

Maksa par preču piegādi (transportēšana).

piegādājot Latvijā – EUR 5,00

Nosūtīšanas piegādes cena ir atkarīga no kopējā svara un piegādes valsts.

Pasūtījumi Latvijā, Lietuvā un Igaunijā ir kurjerpasta pakalpojumu vai Latvijas Pasts

Pasūtījumi uz citām valstīm ved Latvijas pasts

Ja preces piegādā nevis Latvijā, preču piegādes cenu norāda pēc tam, kad pircējs tiešsaistes veikala tīmekļa lapā izvēlas valsti, uz kuru prece tiks nosūtīta. Piegādājot preces ārpus Latvijas, krājumu piegādes cena ir atkarīga no valsts, uz kuru preces tiks nosūtītas, no to svara un izmēriem.

Piegādājot preces trešām valstīm, Pircējs maksā muitas maksu, ja tā tiek piemērota Pircēja valstī, kā arī veic muitas procedūras Pircēja valstī.

Paku veido un piegādes periodu sāk skaitīt no saņemtā maksājuma uz pārdevēja kontu, neieskaitot nedēļas nogales vai brīvdienas.

 

Piegādes maksas un termiņi

 

 

BRA piegādes cena ar PVN (EUR)

 

 

Argentina

65.00

Australia

45.00

Austria

10.00

Belgium

10.00

Brazil

40.00

Bulgaria

10.00

Canada

40.00

Cyprus

29.00

Czech Republic

10.00

Croatia (Continent, Krk)

10.00

Denmark3)

10.00

Finland

18.00

France I (continent)

15.00

Germany

10.00

Hungary

10.00

Iceland

29.00

Ireland

20.00

Italy

15.00

Luksembourg

10.00

Macedonia

29.00

Malta

29.00

Monaco

20.00

Montenegro

29.00

Netherlands (Holland)

10.00

Norway

20.00

Portugal I (continent)

15.00

Romania

15.00

Russia

29.00

San Marino

20.00

Serbia

29.00

Slovakia

10.00

Slovenia

10.00

Spain

15.00

Sweden

20.00

Switzerland

20.00

Turkey

29.00

Ukraine

29.00

United Kingdom (Great Britain and N. Ireland)

10.00

Uruguay

65.00

USA

40.00

Vatican

20.00

Venezuela

65.00

 

 

Latvia

5.00

Lithuania

5.00

Estonia

5.00

 

 

 Latvia

6 dienas

 Lithuania

6 dienas

 Estonia

6 dienas

 ES

14 days

 Other world

30-60 days